Treść aktualności

Zastosowanie leków antyhomotoksycznych w praktyce lekarza klubowego

Autor: dr n. med. Marcin Domżalski
Konferencja Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej, Łódź 2009