Programy komputerowe

Programy komputerowe – wstęp

Informatyka to dyscyplina zajmującą się danymi, informacjami oraz ich przetwarzaniem, za pomocą sprzętu, jak i oprogramowania. Udostępnianie i otrzymywanie informacji nazywane jest komunikacją. Technologia informacyjna (TI) stanowi połączenie informatyki i komunikacji.

Komputer jako urządzenie, które wykorzystujemy do wykonania określonych zadań (np. wykonania prezentacji, wysłania e-maila) składa się z dwu odmiennych elementów. Jednym z nich jest sprzęt określany jako HARDWARE. Drugim jest nie materialny, ale niezbędny do pracy SOFTWARE, czyli oprogramowanie.

W tym dziale znajdziesz informacje dotyczące sprzętu i budowy komputera jak i również porady związane z oprogramowaniem.