Rada naukowa

Rada Naukowa Akademii Heel to grono niezależnych ekspertów, którzy czuwają nad wartością merytoryczną wiedzy z zakresu medycyny klasycznej poszczególnych specjalizacji (pediatrycznej, laryngologicznej i ortopedycznej).