Dział:Aktualności ogólne

News dnia

Pozostałe aktualności

Rada naukowa

Rada Naukowa Akademii Heel to grono niezależnych ekspertów, którzy czuwają nad wartością merytoryczną wiedzy z zakresu medycyny klasycznej poszczególnych specjalizacji.

Polskie Towarzystwo pediatryczne

Polskie Towarzystwo Pediatryczne jest patronem sekcji “Pediatria”

Trudności diagnostyczne Terapeutyczne

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnościami oraz wykładami dot. Trudności diagnostycznych i terapeutycznych w środkowisku lekarskim - polskich i zagranicznych profesorów.

Wykłady Filmy

Zapraszamy do zapoznania się z wykładami w formie filmów dot. wybranych jednostek chorobowych, przygotowanych przez znanych w środowisku lekarskim - polskich i zagranicznych profesorów.

Dział:Pediatria

News dnia

Pozostałe aktualności

Dział:Medycyna rodzinna

News dnia

Pozostałe aktualności

Dział:Laryngologia

News dnia

Pozostałe aktualności

Dział:Ortopedia

Dział:Medycyna Estetyczna

News dnia

Pozostałe aktualności

Dział:Dermatologia